Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
13.12.2020 5/2020 Sb. Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
14.12.2020 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
ve znění 369/2019 Sb.
14.12.2020 369/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony