Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.10.2020 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 229/2020 Sb.
01.10.2020 561/2004 Sb. Školský zákon
ve znění 284/2020 Sb.
01.10.2020 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
ve znění 367/2019 Sb.
01.10.2020 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 165/2020 Sb.
01.10.2020 178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 284/2020 Sb.
01.10.2020 211/2018 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
ve znění 303/2020 Sb.
01.10.2020 367/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.10.2020 229/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
01.10.2020 303/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů