Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.09.2019 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 203/2019 Sb.
01.09.2019 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
ve znění 203/2019 Sb.
01.09.2019 265/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
ve znění 171/2019 Sb.
01.09.2019 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 176/2019 Sb.
01.09.2019 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
ve znění 200/2019 Sb.
01.09.2019 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
ve znění 203/2019 Sb.
01.09.2019 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
ve znění 196/2019 Sb.
01.09.2019 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
ve znění 196/2019 Sb.
01.09.2019 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
ve znění 70/2019 Sb.
01.09.2019 74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
ve znění 196/2019 Sb.
01.09.2019 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
ve znění 195/2019 Sb.
01.09.2019 157/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
ve znění 120/2019 Sb.
01.09.2019 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
ve znění 200/2019 Sb.
01.09.2019 313/2010 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ve znění 191/2019 Sb.
01.09.2019 59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
ve znění 192/2019 Sb.
01.09.2019 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
ve znění 199/2019 Sb.
01.09.2019 74/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 190/2019 Sb.
01.09.2019 123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
ve znění 195/2019 Sb.
01.09.2019 176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony