Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.08.2019 136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
ve znění 174/2019 Sb.
01.08.2019 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
ve znění 169/2018 Sb.
01.08.2019 466/2012 Sb. Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
ve znění 187/2019 Sb.
01.08.2019 22/2013 Sb. Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
ve znění 175/2019 Sb.
01.08.2019 351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
ve znění 184/2019 Sb.
01.08.2019 441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška
ve znění 188/2019 Sb.
01.08.2019 169/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
18.08.2019 229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
ve znění 180/2019 Sb.
23.08.2019 313/2010 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ve znění 191/2019 Sb.
23.08.2019 183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
ve znění 197/2019 Sb.
30.08.2019 29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
ve znění 202/2019 Sb., 319/2015 Sb.
30.08.2019 319/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 202/2019 Sb.