Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.10.2019 280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
ve znění 233/2018 Sb.
01.10.2019 91/1996 Sb. Zákon o krmivech
ve znění 209/2019 Sb.
01.10.2019 15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
ve znění 204/2019 Sb.
01.10.2019 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 204/2019 Sb.
01.10.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 209/2019 Sb.
01.10.2019 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 230/2019 Sb.
01.10.2019 104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
ve znění 204/2019 Sb.
01.10.2019 17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
ve znění 206/2019 Sb.
01.10.2019 226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
ve znění 206/2019 Sb.
04.10.2019 215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
ve znění 251/2019 Sb.
19.10.2019 189/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
ve znění 252/2019 Sb.
19.10.2019 55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
ve znění 252/2019 Sb.