Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.02.2018 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 259/2017 Sb., 148/2017 Sb.
01.02.2018 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 259/2017 Sb.
01.02.2018 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 259/2017 Sb., 148/2017 Sb.
01.02.2018 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 148/2017 Sb.
01.02.2018 331/2004 Sb. Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
ve znění 4/2018 Sb.
01.02.2018 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 252/2017 Sb.
01.02.2018 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 259/2017 Sb., 148/2017 Sb.
01.02.2018 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 148/2017 Sb.
01.02.2018 422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
01.02.2018 252/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
03.02.2018 215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
ve znění 11/2018 Sb.
12.02.2018 194/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
ve znění 21/2018 Sb.
22.02.2018 299/2003 Sb. Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
ve znění 18/2018 Sb.
22.02.2018 206/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
ve znění 17/2018 Sb.
22.02.2018 342/2012 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
ve znění 19/2018 Sb., 18/2018 Sb.