Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.12.2017 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 291/2017 Sb.
01.12.2017 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
ve znění 291/2017 Sb.
01.12.2017 147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 434/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
ve znění 372/2017 Sb.
01.12.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 291/2017 Sb.
01.12.2017 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 66/2017 Sb.
01.12.2017 350/2011 Sb. Chemický zákon
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 366/2017 Sb.
01.12.2017 307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
ve znění 312/2017 Sb.
01.12.2017 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 386/2017 Sb.
01.12.2017 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění 270/2017 Sb.
01.12.2017 66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.12.2017 270/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
01.12.2017 372/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
10.12.2017 173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah
10.12.2017 78/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
14.12.2017 55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
ve znění 391/2017 Sb.
15.12.2017 318/2008 Sb. Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
ve znění 425/2017 Sb.
15.12.2017 79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
ve znění 436/2017 Sb.
26.12.2017 327/2012 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
ve znění 428/2017 Sb.
29.12.2017 152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
ve znění 475/2017 Sb.
29.12.2017 233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
ve znění 475/2017 Sb.
29.12.2017 59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
ve znění 475/2017 Sb.
29.12.2017 409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
ve znění 475/2017 Sb.
29.12.2017 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
ve znění 475/2017 Sb.