Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
13.11.2017 434/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
ve znění 372/2017 Sb.
15.11.2017 142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
ve znění 368/2017 Sb.
16.11.2017 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 261/2017 Sb.
16.11.2017 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
ve znění 261/2017 Sb.
16.11.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 261/2017 Sb.
18.11.2017 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 145/2017 Sb.
18.11.2017 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
ve znění 152/2017 Sb.
18.11.2017 152/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
24.11.2017 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 97/2017 Sb.
24.11.2017 97/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
28.11.2017 64/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
ve znění 374/2017 Sb.
01.12.2017 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 291/2017 Sb.
01.12.2017 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
ve znění 291/2017 Sb.
01.12.2017 147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 434/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
ve znění 372/2017 Sb.
01.12.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 291/2017 Sb.
01.12.2017 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 66/2017 Sb.
01.12.2017 350/2011 Sb. Chemický zákon
ve znění 299/2017 Sb.
01.12.2017 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 366/2017 Sb.
01.12.2017 307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
ve znění 312/2017 Sb.
01.12.2017 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění 270/2017 Sb.
01.12.2017 66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.12.2017 270/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
01.12.2017 372/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
10.12.2017 173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah
10.12.2017 78/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů