Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
12.02.2018 194/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
ve znění 21/2018 Sb.
22.02.2018 299/2003 Sb. Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
ve znění 18/2018 Sb.
22.02.2018 206/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
ve znění 17/2018 Sb.
22.02.2018 342/2012 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
ve znění 19/2018 Sb., 18/2018 Sb.
28.02.2018 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
ve znění 8/2018 Sb.
01.03.2018 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 59/2017 Sb.
01.03.2018 2/1969 Sb. Kompetenční zákon
ve znění 59/2017 Sb.
01.03.2018 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 59/2017 Sb.