Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
18.10.2018 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
28.10.2018 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 86/2018 Sb.
01.11.2018 512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
ve znění 222/2018 Sb.
01.11.2018 500/2004 Sb. Správní řád
ve znění 176/2018 Sb.
01.11.2018 228/2008 Sb. Vyhláška o registraci léčivých přípravků
ve znění 205/2018 Sb.
01.11.2018 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 232/2018 Sb.
01.11.2018 194/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
ve znění 216/2018 Sb.
01.11.2018 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
ve znění 137/2018 Sb.
01.11.2018 421/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
ve znění 234/2018 Sb.
01.11.2018 137/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
04.11.2018 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 86/2018 Sb.
04.11.2018 86/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů