Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
09.12.2018 173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah
ve znění 78/2017 Sb.
09.12.2018 78/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
ve znění 113/2018 Sb.
01.01.2019 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
01.01.2019 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 259/2017 Sb.
01.01.2019 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 174/2018 Sb.
01.01.2019 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2019 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 297/2017 Sb.
01.01.2019 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
ve znění 304/2017 Sb.
01.01.2019 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 191/2018 Sb.
01.01.2019 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 231/2017 Sb.
01.01.2019 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
ve znění 295/2017 Sb.
01.01.2019 458/2000 Sb. Energetický zákon
ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2019 254/2001 Sb. Vodní zákon
ve znění 113/2018 Sb.
01.01.2019 323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
01.01.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 453/2016 Sb.
01.01.2019 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 247/2017 Sb.
01.01.2019 416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
ve znění 274/2018 Sb.
01.01.2019 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ve znění 265/2018 Sb.
01.01.2019 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2019 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
ve znění 273/2018 Sb.
01.01.2019 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 36/2018 Sb.
01.01.2019 229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
ve znění 252/2018 Sb.
01.01.2019 429/2009 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
ve znění 281/2018 Sb.
01.01.2019 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
ve znění 263/2018 Sb.
01.01.2019 73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
ve znění 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.
01.01.2019 91/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
ve znění 131/2015 Sb.
01.01.2019 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
ve znění 172/2018 Sb.
01.01.2019 345/2012 Sb. Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
ve znění 418/2017 Sb.
01.01.2019 470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ve znění 247/2018 Sb.
01.01.2019 314/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
ve znění 217/2018 Sb.
01.01.2019 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
ve znění 256/2018 Sb.
01.01.2019 367/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
ve znění 264/2018 Sb.
01.01.2019 419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
ve znění 279/2018 Sb., 127/2018 Sb.
01.01.2019 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 263/2018 Sb.
01.01.2019 131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 258/2018 Sb.
01.01.2019 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
ve znění 8/2018 Sb.
01.01.2019 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
ve znění 285/2018 Sb.
01.01.2019 302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 404/2016 Sb. Statistická vyhláška
ve znění 154/2018 Sb.
01.01.2019 425/2016 Sb. Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
ve znění 184/2018 Sb.
01.01.2019 453/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
ve znění 126/2018 Sb.
01.01.2019 247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 295/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 297/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 304/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2019 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
ve znění 202/2018 Sb.
01.01.2019 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 263/2018 Sb.
01.01.2019 389/2017 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
ve znění 277/2018 Sb.
01.01.2019 12/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 36/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.01.2019 126/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
01.01.2019 172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 191/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2019 258/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů