Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
06.09.2019 153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky
ve znění 205/2019 Sb.
06.09.2019 154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě
ve znění 205/2019 Sb.
06.09.2019 72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
ve znění 210/2019 Sb.
06.09.2019 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 210/2019 Sb.
06.09.2019 289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství
ve znění 205/2019 Sb.
06.09.2019 186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky
ve znění 207/2019 Sb.
27.09.2019 185/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 234/2019 Sb.
01.10.2019 280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
ve znění 233/2018 Sb.
01.10.2019 91/1996 Sb. Zákon o krmivech
ve znění 209/2019 Sb.
01.10.2019 15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
ve znění 204/2019 Sb.
01.10.2019 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 204/2019 Sb.
01.10.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 209/2019 Sb.
01.10.2019 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 230/2019 Sb.
01.10.2019 104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
ve znění 204/2019 Sb.
01.10.2019 17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
ve znění 206/2019 Sb.
01.10.2019 226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
ve znění 206/2019 Sb.