Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
06.02.2020 177/1996 Sb. Advokátní tarif
ve znění 28/2020 Sb.
11.02.2020 291/2003 Sb. Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolenmých látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
ve znění 22/2020 Sb.
11.02.2020 295/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
ve znění 20/2020 Sb.
15.02.2020 48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
ve znění 31/2020 Sb.
21.02.2020 318/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
ve znění 29/2020 Sb.
28.02.2020 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
ve znění 34/2020 Sb.
01.03.2020 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 228/2019 Sb.
01.03.2020 84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
ve znění 32/2020 Sb.
01.03.2020 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ve znění 228/2019 Sb.
01.03.2020 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 146/2019 Sb.
01.03.2020 146/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
03.03.2020 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 39/2020 Sb.
03.03.2020 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 39/2020 Sb.