Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
11.04.2017 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
ve znění 86/2017 Sb.
13.04.2017 182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
ve znění 90/2017 Sb.
13.04.2017 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
ve znění 90/2017 Sb.
13.04.2017 130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
ve znění 90/2017 Sb.
13.04.2017 152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
ve znění 91/2017 Sb.
13.04.2017 233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
ve znění 91/2017 Sb.
13.04.2017 491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
ve znění 90/2017 Sb.
13.04.2017 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
ve znění 90/2017 Sb.
13.04.2017 59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
ve znění 91/2017 Sb.
13.04.2017 62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
ve znění 90/2017 Sb.
13.04.2017 409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
ve znění 91/2017 Sb.
13.04.2017 275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
ve znění 90/2017 Sb.
13.04.2017 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
ve znění 91/2017 Sb.
15.04.2017 120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
ve znění 96/2017 Sb.
20.04.2017 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 98/2017 Sb.
20.04.2017 121/2000 Sb. Autorský zákon
ve znění 102/2017 Sb.
20.04.2017 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
ve znění 98/2017 Sb.
28.04.2017 177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah
ve znění 117/2017 Sb.
28.04.2017 47/2005 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
ve znění 118/2017 Sb.
28.04.2017 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 115/2017 Sb.
29.04.2017 285/2002 Sb. Transplantační zákon
ve znění 100/2017 Sb.
01.05.2017 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 57/2017 Sb.
01.05.2017 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
ve znění 57/2017 Sb.
01.05.2017 289/1995 Sb. Lesní zákon
ve znění 62/2017 Sb.
01.05.2017 156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
ve znění 61/2017 Sb.
01.05.2017 149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
ve znění 62/2017 Sb.
01.05.2017 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
ve znění 57/2017 Sb.
01.05.2017 29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
ve znění 68/2017 Sb.
01.05.2017 104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ve znění 57/2017 Sb.
01.05.2017 463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
ve znění 46/2017 Sb.
01.05.2017 46/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.