Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
27.04.2019 68/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
ve znění 101/2019 Sb.
01.05.2019 285/2002 Sb. Transplantační zákon
ve znění 97/2019 Sb.
01.05.2019 54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
ve znění 107/2019 Sb.
01.05.2019 167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
ve znění 98/2019 Sb.
01.05.2019 245/2016 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
ve znění 106/2019 Sb.