Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
15.01.2020 265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
ve znění 367/2019 Sb.
15.01.2020 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 367/2019 Sb.
15.01.2020 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 368/2019 Sb.
15.01.2020 154/2000 Sb. Plemenářský zákon
ve znění 368/2019 Sb.
15.01.2020 77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
ve znění 367/2019 Sb.
15.01.2020 147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
ve znění 369/2019 Sb.
15.01.2020 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
ve znění 369/2019 Sb.
15.01.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 369/2019 Sb., 368/2019 Sb.
15.01.2020 375/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
ve znění 368/2019 Sb.
15.01.2020 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
ve znění 367/2019 Sb.
25.01.2020 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
ve znění 3/2020 Sb.
25.01.2020 227/2008 Sb. Vyhláška o paušálních nákladech orgánů kontroly dovozu ze třetích zemí
ve znění 7/2020 Sb.
01.02.2020 245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
ve znění 356/2019 Sb.
01.02.2020 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 254/2001 Sb. Vodní zákon
ve znění 312/2019 Sb.
01.02.2020 500/2004 Sb. Správní řád
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění 312/2019 Sb.
01.02.2020 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 280/2009 Sb. Daňový řád
ve znění 337/2019 Sb.
01.02.2020 364/2009 Sb. Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy
ve znění 345/2019 Sb.
01.02.2020 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
ve znění 256/2019 Sb.
01.02.2020 250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
01.02.2020 345/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů