Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
23.03.2020 199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
ve znění 120/2020 Sb.
23.03.2020 89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 219 k péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb ...
ve znění 124/2020 Sb.
26.03.2020 355/2019 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
ve znění 129/2020 Sb.
27.03.2020 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 134/2020 Sb.
27.03.2020 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
ve znění 68/2020 Sb.
31.03.2020 71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ...
ve znění 142/2020 Sb.
01.04.2020 82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
ve znění 118/2020 Sb.
01.04.2020 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
ve znění 118/2020 Sb.
01.04.2020 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 52/2020 Sb.
01.04.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 119/2020 Sb.
01.04.2020 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 311/2019 Sb.
01.04.2020 154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
ve znění 56/2020 Sb.
01.04.2020 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
ve znění 48/2020 Sb.
01.04.2020 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
01.04.2020 84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
ve znění 32/2020 Sb.
01.04.2020 423/2011 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
ve znění 58/2020 Sb.
01.04.2020 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření
ve znění 119/2020 Sb.
01.04.2020 282/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
ve znění 103/2020 Sb.
01.04.2020 96/2018 Sb. Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
ve znění 138/2020 Sb.
01.04.2020 262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.04.2020 329/2019 Sb. Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
01.04.2020 32/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
02.04.2020 104/2020 Sb. Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ve znění 146/2020 Sb.