Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
15.03.2017 205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
ve znění 74/2017 Sb.
15.03.2017 449/2006 Sb. Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
ve znění 70/2017 Sb.
15.03.2017 478/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
ve znění 74/2017 Sb.
18.03.2017 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 55/2017 Sb.
18.03.2017 154/2000 Sb. Plemenářský zákon
ve znění 60/2017 Sb.
18.03.2017 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
ve znění 55/2017 Sb.
18.03.2017 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
ve znění 55/2017 Sb.
18.03.2017 279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
ve znění 55/2017 Sb.
18.03.2017 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 55/2017 Sb.
18.03.2017 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 55/2017 Sb.
18.03.2017 104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ve znění 55/2017 Sb.
21.03.2017 445/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
ve znění 71/2017 Sb.
01.04.2017 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 56/2017 Sb.
01.04.2017 2/1969 Sb. Kompetenční zákon
ve znění 319/2016 Sb.
01.04.2017 265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
ve znění 319/2016 Sb.
01.04.2017 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
ve znění 319/2016 Sb.
01.04.2017 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 319/2016 Sb.
01.04.2017 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
ve znění 66/2017 Sb., 26/2017 Sb.
01.04.2017 173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah
ve znění 78/2017 Sb.
01.04.2017 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 319/2016 Sb.
01.04.2017 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 66/2017 Sb.
01.04.2017 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
ve znění 319/2016 Sb.
01.04.2017 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
ve znění 26/2017 Sb.
01.04.2017 330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
ve znění 441/2016 Sb.
01.04.2017 77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
ve znění 319/2016 Sb.
01.04.2017 146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
ve znění 26/2017 Sb.
01.04.2017 321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
ve znění 26/2017 Sb.
01.04.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 319/2016 Sb.
01.04.2017 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 56/2017 Sb.
01.04.2017 376/2006 Sb. Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
ve znění 77/2017 Sb.
01.04.2017 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 66/2017 Sb.
01.04.2017 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
ve znění 56/2017 Sb.
01.04.2017 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
ve znění 83/2017 Sb.
01.04.2017 45/2013 Sb. Zákon o obětech trestných činů
ve znění 56/2017 Sb.
01.04.2017 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 66/2017 Sb., 319/2016 Sb.
01.04.2017 74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
ve znění 17/2017 Sb.
01.04.2017 17/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů