Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
13.09.2017 118/2006 Sb. Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
ve znění 287/2017 Sb.
15.09.2017 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 290/2017 Sb.
15.09.2017 66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 290/2017 Sb.
30.09.2017 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 289/2017 Sb.
30.09.2017 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 296/2017 Sb.
30.09.2017 216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení
ve znění 296/2017 Sb.
30.09.2017 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
ve znění 292/2017 Sb.
30.09.2017 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
ve znění 296/2017 Sb.
30.09.2017 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 289/2017 Sb.
30.09.2017 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 292/2017 Sb.
30.09.2017 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření
ve znění 296/2017 Sb.
30.09.2017 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 296/2017 Sb.
01.10.2017 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
ve znění 255/2017 Sb.
01.10.2017 555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 109/1994 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby
ve znění 280/2017 Sb.
01.10.2017 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 200/2017 Sb.
01.10.2017 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
ve znění 200/2017 Sb.
01.10.2017 169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
ve znění 263/2017 Sb.
01.10.2017 345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 279/2017 Sb.
01.10.2017 585/2004 Sb. Branný zákon
ve znění 294/2017 Sb.
01.10.2017 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 200/2017 Sb.
01.10.2017 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 58/2017 Sb.
01.10.2017 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 311/2016 Sb.
01.10.2017 146/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
ve znění 281/2017 Sb.
01.10.2017 45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze
ve znění 294/2017 Sb.
01.10.2017 311/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů