Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
06.11.2019 188/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
ve znění 282/2019 Sb.
15.11.2019 153/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
ve znění 271/2019 Sb.
18.11.2019 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 222/2019 Sb.
21.11.2019 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
ve znění 281/2019 Sb.
21.11.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 21/2006 Sb. Zákon o ověřování
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ve znění 280/2019 Sb.
21.11.2019 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky
ve znění 279/2019 Sb.
21.11.2019 223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
ve znění 276/2019 Sb.
01.12.2019 152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
ve znění 265/2019 Sb.
01.12.2019 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 262/2019 Sb.
01.12.2019 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
ve znění 265/2019 Sb.
04.12.2019 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
ve znění 135/2019 Sb.
04.12.2019 356/2009 Sb. Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
ve znění 137/2019 Sb.
04.12.2019 135/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
04.12.2019 137/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
04.12.2019 139/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)