Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel,
které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
15.02.2017 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 40/2017 Sb.
28.02.2017 549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
ve znění 460/2016 Sb.
28.02.2017 358/1992 Sb. Notářský řád
ve znění 460/2016 Sb.
28.02.2017 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 460/2016 Sb.
28.02.2017 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
ve znění 460/2016 Sb.
28.02.2017 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 460/2016 Sb.
01.03.2017 526/1990 Sb. Zákon o cenách
ve znění 452/2016 Sb.
01.03.2017 99/1995 Sb. Vyhláška o skladování výbušnin
ve znění 12/2017 Sb.
01.03.2017 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
ve znění 26/2017 Sb.
01.03.2017 229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi
ve znění 452/2016 Sb.
01.03.2017 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 453/2016 Sb.
01.03.2017 147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
ve znění 36/2017 Sb.
01.03.2017 53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
ve znění 36/2017 Sb.
01.03.2017 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
ve znění 452/2016 Sb.
01.03.2017 74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
ve znění 17/2017 Sb.
01.03.2017 76/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
ve znění 18/2017 Sb.
01.03.2017 185/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 19/2017 Sb.
01.03.2017 29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 36/2017 Sb.
07.03.2017 153/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
ve znění 42/2017 Sb.
07.03.2017 154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
ve znění 43/2017 Sb.
07.03.2017 137/2015 Sb. Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
ve znění 44/2017 Sb.