Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
15.10.2020 15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
ve znění 405/2020 Sb.
15.10.2020 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 405/2020 Sb.
15.10.2020 3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
ve znění 405/2020 Sb.
17.10.2020 167/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
ve znění 415/2020 Sb.
21.10.2020 271/2017 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
ve znění 394/2020 Sb.
21.10.2020 408/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1022 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů, školských výchovných zařízení
ve znění 421/2020 Sb.
23.10.2020 10/2005 Sb. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 33/2005 Sb. Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
ve znění 423/2020 Sb.
23.10.2020 402/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a přítomnosti třetí osoby při porodu u všech poskytovatelů zdravotních služeb, a zákazu návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory
ve znění 429/2020 Sb.
23.10.2020 425/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, o omezení provozu provozovny stravovacích služeb, klubů a diskoték a činnosti nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2
ve znění 427/2020 Sb.
01.11.2020 278/2000 Sb. Vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
ve znění 361/2020 Sb.
01.11.2020 178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů