Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 17/2021 Sb.

Vydána dne: 03.02.2021
Číslo Název předpisu Účinnost od
34/2021 Sb. Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) 01.05.2021
35/2021 Sb. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 01.01.2022
36/2021 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 01.01.2022
37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů 01.06.2021
38/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2021
39/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 04.02.2021