Objednat předplatné

Částka č. 3/2020 Sb.

Vydána dne: 10.01.2020
Číslo Název předpisu Účinnost od
5/2020 Sb. Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin 25.01.2020
6/2020 Sb. Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů 25.01.2020
7/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 25.01.2020
8/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
9/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí