Přejít na PLUS

Částka č. 8/2019 Sb.

Vydána dne: 24.01.2019
Číslo Název předpisu Účinnost od
17/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %
18/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
19/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města 24.01.2019