Objednat předplatné

Částka č. 50/2017 Sb.

Vydána dne: 12.05.2017
Číslo Název předpisu Účinnost od
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 01.07.2017
140/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 01.01.2018
141/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení 01.06.2017
142/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
143/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce