Přejít na PLUS

Částka č. 120/2017 Sb.

Vydána dne: 24.10.2017
Číslo Název předpisu Účinnost od
348/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem 01.01.2018
349/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
350/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
351/2017 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů