Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 40/2016 Sb.

Vydána dne: 06.04.2016
Číslo Název předpisu Účinnost od
97/2016 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 20.04.2016
98/2016 Sb. Nařízení vlády o sazbách úhrady 01.01.2017
99/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky 01.05.2016
100/2016 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let 21.04.2016
101/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 21.04.2016
102/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
103/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů