Přejít na PLUS

Částka č. 32/2016 Sb.

Vydána dne: 21.03.2016
Číslo Název předpisu Účinnost od
82/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. 01.04.2016
83/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 21.03.2016
o1/c32/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb. 21.03.2016