Objednat předplatné

Částka č. 98/2015 Sb.

Vydána dne: 17.09.2015
Číslo Název předpisu Účinnost od
236/2015 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 17.10.2015
237/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2015
238/2015 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice 17.09.2015
o1/c98/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb. 17.09.2015