Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 79/2015 Sb.

Vydána dne: 05.08.2015
Číslo Název předpisu Účinnost od
191/2015 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 05.08.2015
192/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 01.09.2015
193/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce