Objednat předplatné

Částka č. 50/2015 Sb.

Vydána dne: 18.05.2015
Číslo Název předpisu Účinnost od
116/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01.06.2015
117/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
118/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
119/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce