Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 41/2015 Sb.

Vydána dne: 28.04.2015
Číslo Název předpisu Účinnost od
98/2015 Sb. Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách 01.05.2015
99/2015 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 28.04.2015