Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 167/2015 Sb.

Vydána dne: 28.12.2015
Číslo Název předpisu Účinnost od
402/2015 Sb. Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie 28.12.2015
403/2015 Sb. Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 01.01.2016
404/2015 Sb. Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci) 01.01.2016
405/2015 Sb. Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie 01.01.2016
406/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. 01.01.2016