Objednat předplatné

Částka č. 62/2014 Sb.

Vydána dne: 29.07.2014
Číslo Název předpisu Účinnost od
147/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínekhttp://ers3.atom2.cz/ers/doc?did=5233558 01.08.2014
148/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.08.2014
149/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.08.2014
150/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.08.2014
151/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.08.2014
152/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.08.2014
153/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.08.2014
154/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 01.08.2014
155/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 01.08.2014