Objednat předplatné

Částka č. 25/2014 Sb.

Vydána dne: 09.04.2014
Číslo Název předpisu Účinnost od
66/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. 01.09.2014
67/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů 01.05.2014