Objednat předplatné

Částka č. 2/2014 Sb.

Vydána dne: 09.01.2014
Číslo Název předpisu Účinnost od
3/2014 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 09.01.2014
4/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 24.01.2014
o1/c2/2014 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 428/2013 Sb. 09.01.2014