Přejít na PLUS

Částka č. 17/2014 Sb.

Vydána dne: 18.03.2014
Číslo Název předpisu Účinnost od
41/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou 02.04.2014
42/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin 31.03.2014
43/2014 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014 18.03.2014