Objednat předplatné

Částka č. 114/2014 Sb.

Vydána dne: 02.12.2014
Číslo Název předpisu Účinnost od
279/2014 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015 02.12.2014
280/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2015
281/2014 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 02.12.2014
o1/c114/2014 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 01.09.2014