Objednat předplatné

Částka č. 97/2013 Sb.

Vydána dne: 19.08.2013
Číslo Název předpisu Účinnost od
251/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2013
252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 01.09.2013
253/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 03.10.2013