Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 96/2013 Sb.

Vydána dne: 19.08.2013
Číslo Název předpisu Účinnost od
244/2013 Sb. Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 19.08.2013
246/2013 Sb. Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování 19.08.2013
247/2013 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
248/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 19.08.2013
249/2013 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 19.08.2013
250/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech 01.10.2013