Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 88/2012 Sb.

Vydána dne: 26.07.2012
Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2012
259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 01.08.2012
260/2012 Sb. Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu 01.08.2012
261/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů