Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 39/2012 Sb.

Vydána dne: 30.03.2012
Číslo Název předpisu Účinnost od
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 01.04.2012
99/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 01.04.2012
100/2012 Sb. Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi 01.04.2012
101/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání 01.04.2012
102/2012 Sb. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 01.04.2012
103/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2012