Objednat předplatné

Částka č. 38/2012 Sb.

Vydána dne: 28.03.2012
Číslo Název předpisu Účinnost od
94/2012 Sb. Zákon o zásluhách Václava Havla 28.03.2012
95/2012 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012 28.03.2012
96/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2012
97/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
o1/c38/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 27/2012 Sb. 28.03.2012