Objednat předplatné

Částka č. 76/2011 Sb.

Vydána dne: 19.07.2011
Číslo Název předpisu Účinnost od
212/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2012
213/2011 Sb. Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) Munice
214/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2011
215/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 19.07.2011