Přejít na PLUS

Částka č. 70/2011 Sb.

Vydána dne: 15.07.2011
Číslo Název předpisu Účinnost od
189/2011 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování 15.07.2011
190/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob 15.07.2011
191/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci 15.07.2011
192/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 15.07.2011
193/2011 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu 15.07.2011
194/2011 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 15.07.2011
195/2011 Sb. Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu 15.07.2011
196/2011 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
197/2011 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města