Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 60/2011 Sb.

Vydána dne: 21.06.2011
Číslo Název předpisu Účinnost od
161/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech 21.06.2011
162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách 06.07.2011
163/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 21.06.2011
164/2011 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
165/2011 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
166/2011 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
167/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 01.07.2011