Objednat předplatné

Částka č. 144/2011 Sb.

Vydána dne: 21.12.2011
Číslo Název předpisu Účinnost od
408/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 01.01.2012
409/2011 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 01.01.2012
410/2011 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 21.12.2011
411/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2012
412/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)