Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 133/2011 Sb.

Vydána dne: 09.12.2011
Číslo Název předpisu Účinnost od
377/2011 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 09.12.2011
378/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012 01.01.2012
379/2011 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012 01.01.2012
380/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu 09.12.2011
381/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 09.12.2011
382/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 09.12.2011
383/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou 15.12.2011
384/2011 Sb. Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb. 15.12.2011
385/2011 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí