Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 113/2011 Sb.

Vydána dne: 09.11.2011
Číslo Název předpisu Účinnost od
320/2011 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.12.2011
321/2011 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.12.2011
322/2011 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.12.2011
323/2011 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 01.12.2011
324/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2011
325/2011 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012