Přejít na PLUS

Částka č. 11/2011 Sb.

Vydána dne: 18.02.2011
Číslo Název předpisu Účinnost od
28/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23.02.2011
29/2011 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek 18.02.2011
30/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony 01.03.2011
31/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 18.02.2011
32/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.04.2011
33/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2011
34/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 20.07.2011