Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 109/2011 Sb.

Vydána dne: 21.10.2011
Číslo Název předpisu Účinnost od
312/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu 01.12.2011
313/2011 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
314/2011 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 11/10 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 21.10.2011