Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 89/2010 Sb.

Vydána dne: 30.08.2010
Číslo Název předpisu Účinnost od
246/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 01.06.2011
247/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 14.09.2010
248/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách 30.08.2010
249/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu 01.01.2011
250/2010 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30.08.2010
251/2010 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.09.2010