Objednat předplatné

Částka č. 37/2010 Sb.

Vydána dne: 17.04.2010
Číslo Název předpisu Účinnost od
100/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 17.04.2010
101/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 17.04.2010
102/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 17.04.2010
103/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí 02.05.2010
104/2010 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 2. března 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu 17.04.2010