Objednat předplatné

Částka č. 23/2010 Sb.

Vydána dne: 10.03.2010
Číslo Název předpisu Účinnost od
64/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněníˇpozdějších předpisů 10.03.2010