Objednat předplatné

Částka č. 141/2010 Sb.

Vydána dne: 27.12.2010
Číslo Název předpisu Účinnost od
392/2010 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek 27.12.2010
393/2010 Sb. Vyhláška o oblastech povodí 01.01.2011
394/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 01.01.2011
395/2010 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS 39/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst 27.12.2010