Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 138/2010 Sb.

Vydána dne: 17.12.2010
Číslo Název předpisu Účinnost od
381/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 01.01.2011
382/2010 Sb. Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní 01.01.2011
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
384/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
385/2010 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
386/2010 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí