Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 130/2010 Sb.

Vydána dne: 13.12.2010
Číslo Název předpisu Účinnost od
356/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb. 01.01.2011
357/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb. 01.01.2011
358/2010 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance 01.01.2011
359/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 01.01.2011
360/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání 01.01.2011