Objednat předplatné

Částka č. 110/2010 Sb.

Vydána dne: 29.10.2010
Číslo Název předpisu Účinnost od
295/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících 01.11.2010
296/2010 Sb. Vyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace 01.11.2010
297/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 01.11.2010
298/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 01.11.2010
299/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2010
300/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2010