Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 70/2009 Sb.

Vydána dne: 30.07.2009
Číslo Název předpisu Účinnost od
230/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.08.2009
231/2009 Sb. Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele 01.04.2010
232/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2010
233/2009 Sb. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 01.08.2009
234/2009 Sb. Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci 01.08.2009
235/2009 Sb. Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond 01.08.2009