Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 35/2009 Sb.

Vydána dne: 30.04.2009
Číslo Název předpisu Účinnost od
118/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2009
119/2009 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005 30.04.2009
120/2009 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce