Přejít na PLUS

Částka č. 20/2009 Sb.

Vydána dne: 06.03.2009
Číslo Název předpisu Účinnost od
61/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 06.03.2009
62/2009 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zíkona č. 216/2005 Sb. 06.03.2009
63/2009 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 06.03.2009