Objednat předplatné

Částka č. 101/2009 Sb.

Vydána dne: 24.09.2009
Číslo Název předpisu Účinnost od
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability 01.07.2009
327/2009 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, přijatému Parlamentem dne 17. června 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. července 2009
328/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. 01.10.2009
329/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů 15.10.2009
r1/c101/2009 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 325/2009 Sb. 21.09.2009