Objednat předplatné

Částka č. 53/2008 Sb.

Vydána dne: 19.05.2008
Číslo Název předpisu Účinnost od
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 17.08.2008
168/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.05.2008
169/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2008